Girdi yapan WebThinker

TÜRKIYE TEDARIK PAZARININ AVANTAJLARI

Türk tedarik pazarı Alman sanayisi için giderek daha ilginç hale ve giderek daha fazla önem kazanıyor. Türkiye sadece Asya ve Avrupa arasında olağanüstü bir konuma değil, aynı zamanda tedarik ve pazarlama endüstrisi için büyüyen ve popüler bir pazar sunmaktadır. Benzer demografik koşullara sahip diğer düşük ücretli ülkelerin aksine, Türkiye’deki eğitim düzeyi ortalamanın üzerindedir. Tanınmış Alman […]